Rouhův betlém 2021

2021 12 Betlem mJako každý rok bychom Vás chtěli pozvat na prohlídku Rouhova velešínského betlému. Zahájení výstavy je 11.12.2021 v 16:00 hodin. prohlídka bude možná až do 6.1.2022 a otevřeno bude od 14:00 do 17:00. Další podrobnosti se dozvíte na plakátu. (kliknout)

 
Podmínky pro návštěvu výstavy betléma dále v článku..  

 

Podmínky Vstupu na výstavu


Rouhův betlém

  • Návštěvníci musí dodržovat rozestupy 1,5 m, účastníci skupinové prohlídky musí splňovat
    ON, v opačném případě se skupinové prohlídky smí účastnit max. 20 osob. Pochopitelně platí
    povinnost mít nasazený respirátor ffp2 po celou dobu návštěvy a v celém objektu.
  • Dle bodu II/11 se omezuje: provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,
    výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,
    hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že se

a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití
kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru,
a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby ze společné domácnosti
nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby; stejná pravidla se použijí i pro
návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován,

b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují
klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém
počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky
stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje, pokud se
skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo
je dozorující osoby.

@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');