Paměti pana Miroslava Křížka

Se strýčkem do Prahy

Strýček Martin, bratr strýce Pučegla a mé první maminky byl četnický poručík a míval o prázdninách šest týdnů dovolené a tu trávil ve mlýně. V roce 26 mě vzal sebou do Prahy, při návratu z dovolené. To ještě bydlel nad Klárovem v jednom ze starých činžáků, které dnes jsou již všechny zbořené a dnes se tam staví hotel. Byl jsem prvně v Praze, to bylo něco pro mě. Dopoledne se mnou chodila teta Zdeňka po Praze, pak jsem pře domem na ulici pozoroval život a dopravní ruch, zvláště tranvaje. Teta mne vzala na pohyblivé schody od řeky na Letnou, lanovkou na Petřín. Odlpoledne se strýček vrátil z práce asi ve tři a vzal mě na vojenskou plovárnu. V tom roce se už tatínek vrátil k nám do mlýna. Zajel do Prahy a vzal mě zpátky vlakem do Velešína.

@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');