Paměti pana Miroslava Křížka

Nálety za války

Pozorně jsme sledovali za války zprávy o náletech Němců na Londýn a jiná anglická města a pak o náletech spojenců na německá města. Při tom se nás v obsazeném protektorátě zatím nálety netýkaly až na lidi nasazené v říši na nucených pracech. Až před koncem války začaly letecké svazy spojenců přelétávat Prahu, Budějovice a jiná města. Nálety byly hlášeny často, sirény a rozhlas varovaly. Nad námi na modrém nebi ve velké výšce letěly seřazené bombardáky a zanechávaly za sebou krásné bílé čary. Byl to krásný pohled, ale jen do chvíle, než na město vysypaly smrtící bomby. V této době jsem byl již zaměstnán v Praze. Dvakrát bombardovaly Prahu. Viděl jsem nad Prahou sloupy dýmu od té zkázy. Po druhé byla Praha bombardována zrovna když jsem byl doma. A dvacet metrů od mého bytu zasáhla bomba domek. Tlaková vlna vyrazila od mého bytu dvoje dveře. Kolega z práce mi hřebíky zatloukl oboje dveře, aby se mi nic neztratilo.

Při cestách vlakem do Budějovic a zpět vlak často musel zastavovat a čekat až se poplach odhlásí. Budějovice byly při jednom náletu taky poničeny. Jedna bomba spadla přímo na budovu gestapa na Lanově třídě.

@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');