Paměti pana Miroslava Křížka

Kudy vedl Chodecký potok

Původně vedl Chodecký potok přes Rynešovu louku těsně pod cestou ze mlýna do Dlouhé, t.j. i tudy, kde potom hospůdkář měl stodolu na louce. Pak se potok stáčel kolmo v pravo podle hranice a plotu mezi mlynářovým polem a hospůdkářovým sadem, vléval se do mlýnské stoky a při povodních ji křižoval a tekl podle olší kolmo do řeky. Teprve později byla prokopána úzká šíje mezi Rynešovými a Dlužským kopcem. Tudy se svedl potok přímo do hladiny řeky nad jezem a nedělal již škody u hospůdky jako dříve.

@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');