Paměti pana Miroslava Křížka

Knihovna

V zadním pokoji byla po původním mlynáři Františku Kozákovi pěkná knihovna, plná jedna skříň. Byly tam dobré knihy, na předválečné období před prvou světovou válkou díla to moderní, a to svědčilo tom, že mlynář Kozák byl velmi inteligentní člověk. Míval tam i překrásný soubor ilustrovaných knih "Hrady a zámky" od Sedláčka, ale ty si po smrti Kozáka odvezl, a i jiné věci nezvaný host, jeho švagr, do Prahy. Neopomenul ani napěchovat do dřevěného sudu smolničku a poslat ji do Prahy.
@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');