Paměti pana Miroslava Křížka

K Brouskovi

Pod Pořešínem stával na Malši mlýn jménem Brousek. Tam v té zapadlé panenské přírodě měl letní vilu Holeček, majitel pražského pivovaru v Holešovicích. Byl taky rybář a povolení rybářské se vydávalo na Svachově. Na ten letní pobyt příjíždělo panstvo naším mlýnem a zajistilo si u strýčka Jana, že mu pošle rybářský lístek po Křížkových klucích. Tak jsme tedy dostali úkol vyzvednout rybářské povolení na Svachově a donést ho do vily pana Holečka k Brouskovi. To byl pro nás kluky sváteční den a celodenní výlet. Na Svachově nám dali domluvený lístek a šli jsme přes Zahrádka a Chlum. Za Chlumem vedla cesta kousek polem a pak lesem a stráněmi až k vodě. Tu jsme přebrodili a ve vile lístek odevzdali. Přijala nás paní, zavedla do jídelny, dala přinést dva talíře dobré houbové polévky – to byla dobrota. Po polévce přinesla služka každému talíř s řízkem a bramborem a okurkový salát – to už byla slast. A po jídle ještě skleničku piva. Najedeni a blaženi jsme milostpaní poděkovali a šli domu. Cesta jedním směrem nám trvala asi tři hodiny.


@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');