Paměti pana Miroslava Křížka

Gramofon

Někdy v neděli odpoledne, obzvláště v zimním období, jsme si směli přinést ze zadního pokoje gramofon a desky. Gramofon byl na tehdejší dobu již moderní - bez trouby. Natáčeli jsme pero klikou a přehrávali desky. Ty obsahovaly předválečné písně, nejvíce pražské, a pěkné operní kusy.

@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');