Mikrohistorie

Velešín před půl stoletím - rok 1960

František Schusser: VELEŠÍNSKÁ MIKROHISTORIE PO KAPKÁCH

“Od 1. ledna 1960 byl Velešín organizačně připojen pod okres Český Krumlov, i když dopravní spojení do Českých Budějovic bylo mnohem lepší. Při volbách v červnu byly k Velešínu připojeny obce Bory, Chodeč, Skřidla a Holkov.” Tento “velký Velešín” měl na konci roku 1.765 obyvatel. Z tohoto počtu bylo 215 zemědělců, 513 průmyslových dělníků a 390 dětí do 14 let. Ve volbách byl zvolen předsedou Místního národního výboru ve Velešíně Bohumil Novotný. Závod Jihostroj slavil 40 let trvání a k tomuto výročí vydal brožuru a uspořádal výstavu. Do provozu byla dána nová hala, která je vybavena moderními stroji. V závodě se v roce 1960 vyráběly i odstředivky, projektory na širokoúhlý film, servořízení pro těžká auta a součástky do letadel. Závod měl 60 učnů.

Tři Jednotná zemědělská družstva, JZD Velešín, JZD Chodče a JZD Bory byla sloučena pod JZD Velešín. Toto společné JZD obhospodařovalo 513 hektarů zemědělské půdy a mělo 380 kusů hovězího a 138 kusů vepřového dobytka. Soukromě hospodařili již jen tři zemědělci.

“V dopravě se nic nezměnilo. Jen přibylo 10 nových aut, pět majitelů starších vozů tyto prodalo a zažádalo si o poukaz na nové auto.” Před půl stoletím, v roce 1960, nestačilo mít peníze na osobní auto. K nákupu osobního auta byl třeba poukaz, který se vydával na základě “kádrového profilu žadatele. Jestli byl členem KSČ, brigády socialistické práce i jak chodil na brigády a na schůze. Ve Velešíně bylo 172 televizorů a “skoro v každé domácnosti je pračka, lednička a vysavač.” “Obec se neustále rozrůstá. Stavějí se soukromé rodinné domky, staví továrna Jihostroj výrobní prostory i bytové jednotky pro své zaměstnance, staví JZD.” Nových dokončených rodinných domků jsem napočítal 5 rozestavěných 8 a opravovaných 4. Jihostroj v roce 1960 kolaudoval a předal do užívání 32 bytů.

“Ve Velešíně jsou stále jen dva obchody s potravinami a jeden na nádraží. Obchody nevyhovují ani po stránce hygienické ani prostorové. Byla by třeba další prodejna blíže továrních domů a samoobsluha. Od 1. září dostávají žáci všechny učebnice, sešity a veškeré pomůcky ve škole zdarma. Je to velká pomoc hlavně rodinám s více dětmi.” Obec koupila do parku 100 růží, 300 salvií a 200 petunií, které žáci školy zasázeli a zalévali. U kašny na dolním náměstí byly vysazeny 2 lípy. “Ulice Školní a Nádražní byly ve velmi špatném stavu. Vyspravování štěrkem

bylo horší než lepší, a proto bylo přikročeno k asfaltování. V Nádražní ulici není vodovodní odpad ani kanalizace. Je rovněž nedostatek vody, neboť se stavějí nové domy, všude se zřizují koupelny, stoupá spotřeba vody, ale vodárna zůstává stará.”

V obci je mateřská, osmiletá a hudební škola. Jihostroj má ve svých objektech dvě třídy večerní průmyslové školy a 3 třídy učiliště. Při osmileté škole pracují oddíly jisker a pionýrů, “ale často chybí vedoucí.” Osvětová beseda nejen vydává každý měsíc Hlas Velešína, ale také “zve do obce divadlo, estrády a pomáhá při oslavách.” Mimo osvětové besedy se stará o kulturu Závodní klub odborů Jihostroje, kde je taneční soubor, ženský pěvecký sbor, velký a malý hudební orchestr. Dobře pracuje i místní knihovna, kde jsou i výstavy malířů.

Rok 1960 byl “spartakiádní” a tak masová vystoupení byla zahájena 8. května místní spartakiádou ve Velešíně a dále cvičenci z Velešína vystupovali na okresní, krajské a celostátní spartakiádě v Praze. Ze sportovních oddílů byly na dobré úrovni oddíly ledního hokeje, fotbalu, turistiky, šachu a stolního tenisu. Ze zájmových organizací ve Velešíně byli dále aktivní hasiči, Červený kříž, baráčníci kteří slavili 30 let ve Velešíně, rybáři, včelaři a myslivci.

Je samozřejmé, že všude a vždy měli hlavní slovo komunisté a ve Velešíně byl v

té době i silný vliv odborářů.

Svou procházku rokem 1960 ve Velešíně nemohu zakončit jinak, než povzdechem kronikářky: “Žije se stále moderněji a rychleji. Rychle se zapomíná na starý způsob života, někdy se zapomíná i na to, co mělo být uchováno dalším pokolením. Dříve si lidé při práci zpívali, dnes zpívá jen rádio nebo gramofon. Lidé se dovedli radovat nad dobře vykonanou prací. Dnes jde život rychle kupředu, není na nic čas.” © František Schusser

 

@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');