Co se děje na Kantůrkovci

Rožmberská lazebna

Rožmberská lazebna

Expozice s názvem Rožmberská lazebna je umístěna v historickém domě ve městě Velešín, který leží přibližně 12 km východně od Českého Krumlova.
Smyslem stálé interaktivní expozice Rožmberská lazebna je nabídnout návštěvníkovi možnost nahlédnout a lépe poznat prostředí historické renesanční lazebny. A to nejen prostřednictvím autentických prostor expozice společně s vybavením, ale také pomocí interaktivních prvků, které jsou nedílnou součástí této expozice. Návštěvník tak získává jedinečnou příležitost nahlédnout do historie lazebnictví, které je nedílně spjaté nejen s mikroregionem, ve kterém se expozice nachází. Myšlenka expozice koresponduje nejen s regionální historií, ale také s významným šlechtickým rodem Rožmberků, jež spravoval rozsáhlé území, včetně současného města Velešín a dále také nabízí pohled do historie na jedno z nejstarších řemesel a to nejen v českých zemích, ale v celé středověké Evropě.

rozmberska lazebna 1

 

rozmberska lazebna 2

 

rozmberska lazebna 3

@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');