Historie města

DŮM „U KANTŮRKŮ" (kaplanka, dům altaristů)

Dům čp. 20 na náměstí ve Velešíně je podle prvního ohledání výjimečně zachovaný pozdně gotický objekt, který obsahuje velké množství autentických středověkých konstrukcí – obvodové zdivo a vnitřní členění domu, pozdně gotické sedlové portály a okenní ostění. Přízemní dům obsahuje v zadní části pozdně gotický valený sklep, který byl původně přístupný sedlovým portálkem z úzké klenuté chodbičky podél západní strany domu.

rekvel 3

 

Do interiéru domu se vchází portálem s okoseným ostěním a nízkým sedlem, které je zvýrazněno protínáním profilů. Naprosto stejný, dnes zazděný portál se zachoval v zadní části domu na podestě ke schodišti na půdu. Vedle zmíněného vstupu se nalézá druhý sedlový portál s nízkým sedlem a ostěním zdobeným prutem, který na obou stranách vyrůstá ze subtilních stáčených soklíků. Není bez zajímavosti, že naprosto stejný portál byl vytesán a usazen ve vstupu, který vede z kněžiště do sakristie sousedního farního kostela sv. Václava ve Velešíně, a dokládá, že dům čp. 20 byl postaven na konci 15. století v souvislosti s pozdně gotickou úpravou kostela. Poslední a nejjednodušší, dnes zazděný sedlový portál se nalézá ve sklepě. Dům se v prostoru náměstí a při vstupu ke kostelu uplatňuje zajímavým nárožním arkýřem vynášeným trojicí kamenných krakorců. Na čelní straně se nacházelo původně křížové kamenné okno, z nějž se zachoval dvoudílný kamenný parapet. Druhé gotické ostění se nalézá v ose jižního štítu, který se obrací do náměstí. Ze středověku pochází nejen valená klenba sklepa, ale pravděpodobně také valená klenba s výsečemi v místnosti nad ním.

Dům  v  roce  1773  vyhořel  a  po  té  byl  přestavován. Z  doby  po  požáru  s  největší pravděpodobností  pocházejí  klenby  vstupní chodby,  předsíně a  arkýře, stejně  jako trámový  strop  kuchyně a  obou místností v přední  části domu. V rámci  města  vyniká také intaktně dochovaný prostor černé kuchyně s funkčním dymníkem. I přes tyto mladší úpravy lze dům považovat za unikátně zachovaný pozdně středověký objekt, avšak s neméně hodnotnými stavebními úpravami domu z 19. století.

Zhodnocení

Objekt je významným urbanistickým prvkem, který významně utváří charakter zástavby v  dolní  části  náměstí  a  zásadně  formuje  nástup  ke  kostelu sv. Václava, se kterým vytváří  významnou  a  působivou  architektonickou  kompozici.  Svou  polohou  a zachováním  patří  objekt čp. 20  k  prvotřídním  architektonickým  památkám  v  rámci města Velešín, a proto by jej bylo dobré zachránit a využít například pro malé muzeum s expozici  o  zajímavé  a  bezpochyby  významné  historii  města  a  obyvatel  Velešína.


Mgr. Roman Lavička

 

@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');