logo velesin

archiv trebon

Rožmberská lazebna

Expozice s názvem Rožmberská lazebna je umístěna v historickém domě ve
městě Velešín, který leží přibližně 12 km východně od Českého Krumlova.
Smyslem stálé interaktivní expozice Rožmberská lazebna je nabídnout
návštěvníkovi možnost nahlédnout a lépe poznat prostředí historické
renesanční lazebny. A to nejen prostřednictvím autentických prostor expozice
společně s vybavením, ale také pomocí interaktivních prvků, které jsou
nedílnou součástí této expozice. Návštěvník tak získává jedinečnou příležitost
nahlédnout do historie lazebnictví, které je nedílně spjaté nejen
s mikroregionem, ve kterém se expozice nachází.
Myšlenka expozice koresponduje nejen s regionální historií, ale také
s významným šlechtickým rodem Rožmberků, jež spravoval rozsáhlé území,
včetně současného města Velešín a dále také nabízí pohled do historie na jedno
z nejstarších řemesel a to nejen v českých zemích, ale v celé středověké Evropě.

rozmberska lazebna 1

rozmberska lazebna 2

rozmberska lazebna 3